ORPHEUS XXI
MÚSICA PER A LA VIDA I LA DIGNITAT

Donat que Europa acull molts refugiats, la Salina reial (FR), el Centre Internacional de Música Antiga (ES), ICORN (NOR) i l’associació Coop’Agir (FR) aprofiten la presència a Europa de músics tradicionals professionals refugiats per formar 20 instrumentistes i cantants refugiats, que actuen, a més, junt a nens de totes les nacionalitats. Se seleccionen alguns nens per formar conjunts musicals per oferir una sèrie de concerts a les escoles, les comunitats de refugiats i les institucions musicals d’Europa. Les bones pràctiques d’aquest model experimental s’utilitzen per concebre un programa d’activitats que es podran reproduir a partir de 2018.

Sota la direcció artística del músic Jordi SAVALL, ambaixador de la Unió Europea pel diàleg intercultural, ORPHEUS XXI, Música per a la vida i la dignitat és un projecte d’acció artística i pedagògica concebut com una plataforma reproduïble d’aprenentatge en favor de la integració dels joves refugiats que posseeixin coneixements o talent musical.

ELS NOSTRES OBJECTIUS

1

Permetre els nens refugiats experimentar i comunicar-se a través de la música amb persones que no parlen la seva llengua materna i tenen altres referents culturals

2

Conscienciar els nens refugiats de que, malgrat les guerres i els exilis pels quals han passat, la música és un vector de comprensió del seu passat que els ajudarà a créixer com a ciutadans

3

Oferir oportunitats d’inserció professional als joves músics refugiats

4

Donar els refugiats la possibilitat de redescobrir les músiques cultes i tradicionals dels seus propis països, així com compartir-les de la forma més àmplia possible amb els europeus per oferir aquests l’oportunitat de descobrir i comprendre els ciutadans refugiats

5

Mantenir la difusió d’aquest treball col·laboratiu i intercultural en el marc d’una gira europea