LA SALINA REIAL

Inclosa a la llista del Patrimoni Mundial de l’UNESCO des de 1982, la Salina reial d’Arc-et-Senans és l’obra mestra de Claude Nicolas Ledoux, arquitecte visionari del segle de les Llums. A l’interior d’aquesta antiga fàbrica de sal, avui es pot trobar durant tot l’any un museu que reuneix 70 maquetes dels edificis imaginats i concebuts pel famós arquitecte, un museu sobre la història de la sal, una exposició permanent sobre el patrimoni mundial, esdeveniments culturals (exposicions, concerts), un hotel de 3*, un restaurant, una llibreria i, de juny a octubre, un festival de jardins.

La Salina és un dels membres fundadors de la xarxa europea de Centres Culturals de Trobada i de l’Associació de Bens Francesos del Patrimoni Mundial. Treballa a escala local amb la col·laboració de més de 200 organitzacions de l’àmbit cultural, educatiu, social i econòmic, i desenvolupa nombrosos projectes de cooperació internacional des de 2012.

Pel que fa al projecte ORPHEUS XXI, la Salina reial serà el lloc principal de reagrupació dels músics professionals, dels joves instrumentistes refugiats i dels nens. L’establiment públic s’encarregarà de l’organització logística de la formació i les masterclass, i dels assajos, així com de l’allotjament i l’alimentació dels músics a Arc-et-Senans. Organitzarà concerts a la regió (escoles, espais musicals, llocs escollits pels refugiats), garantirà la difusió i la promoció dels resultats del projecte (conferències, vídeos, lloc web) i desenvoluparà amb la Fundació CIMA la xarxa dels espais musicals col·laboradors que acolliran la sèrie de concerts a Europa. La Salina reial també serà responsable de la gestió administrativa i contribuirà al finançament del projecte.

CIMA

La Fundació Centre Internacional de Música Antiga (CIMA) va nàixer de la mà de Jordi Savall i Montserrat Figueras amb l’objectiu de garantir la recuperació i la revaloració del patrimoni musical universal d’entre els anys 900 i 1850, amb obres excepcionals dels períodes medieval, renaixentista i barroc, parant especial atenció al patrimoni musical hispànic i mediterrani. Convençuda que la bellesa i la força d’expressió d’aquestes músiques mil·lenàries les torna extraordinàriament actuals i essencials al context actual de «xoc de civilitzacions» ja que pertanyen i connecten, sense fer distincions, el domini cultural de la Mediterrània i del Nou Món, la Fundació CIMA ofereix un conjunt d’alternatives fonamentals per a la recuperació i la promoció del patrimoni musical mil·lenari.

La Fundació CIMA i Jordi Savall s’encarreguen de la concepció de les activitats pedagògiques, de la direcció artística del projecte, de la remuneració i dels desplaçaments dels músics professionals. La Fundació CIMA també s’encarregarà de la cerca de dates de concerts i conferències a Europa durant la darrera etapa del projecte.

COOP’AGIR

L’associació COOP’AGIR, instal·lada des de 1990 a Dole, Jura, treballa en l’acollida, l’allotjament i l’acompanyament de les persones migrants que estan a França simplement de pas o que han decidit iniciar un procés de demanda d’asil.

Els processos d’acompanyament que s’hi proposen a aquestes poblacions es basen en 3 principis:
– La seguretat d’un allotjament adaptat.
– L’accés al dret a la mobilitat a través de col·laboradors especialitzats.
– La integració per aconseguir una autonomia duradora.

L’acollida de refugiats al si de l’associació els condueix a treballar per què es tinguin en compte i es comparteixin els referents culturals, les pràctiques artístiques, l’obertura d’esperit, i els intercanvis entre els models de vida i d’expressió de les poblacions de refugiats i dels ciutadans europeus.

L’associació Coop’Agir pretén adoptar un paper de mediador i per relacionar un públic de refugiats amb els músics del projecte ORPHEUS XXI a partir de les seves missions d’acollida, allotjament i acompanyament de les poblacions migrants.

Actuarà al projecte en 3 nivells:

– Ajudar a construir un grup d’entre 20 i 30 joves que desitgin inscriure’s en un procés de pràctiques musicals per a un instrument o la veu.
– Facilitar l’organització i l’accés als ensenyaments proposats (traducció, ajuda al desplaçament).
– Acompanyar els joves i connectar-los amb els altres moments de la vida quotidiana (escola, formació, treball).

Finalment, Coop’Agir també mobilitzarà la seva xarxa de col·laboradors socials i educatius (Federació Nacional d’Associacions d’Acollida i de Reinserció Social, Centre d’Acollida de Demandants d’Asil, centres escolars, Socors Popular) a favor del projecte i garantirà una continuïtat de l’acció en finalitzar el projecte.

ICORN

Compromesa amb la lluita pels drets humans i la cultura, ICORN és una organització internacional per a les ciutats i les regions que ofereixen residència temporal o de llarga durada a escriptors, periodistes i artistes amenaçats, que també treballa per impulsar la llibertat d’expressió, la defensa dels valors democràtics i la promoció de la solidaritat internacional. Des de 2006, més de 55 ciutats s’han unit a la xarxa ICORN i han acollit escriptors i artistes amenaçats i perseguits als seus països d’origen, cosa que els ha permès continuar amb el seu treball. Des de 2006, s’ha oferit residència en alguna de les ciutats d’ICORN a més de 150 escriptors i artistes.

El paper d’ICORN al projecte ORPHEUS XXI serà principalment el d’ajudar i facilitar la posada en marxa de les activitats. ICORN formarà part del comitè de direcció del projecte i, com a tal, participarà de les decisions relacionades amb la posada en marxa de les activitats, la gestió del projecte i la gestió financera. Per aquest motiu, les seves principals responsabilitats dintre del projecte són les següents:

– Difondre informació sobre el projecte als membres i col·laboradors d’ICORN. La xarxa està formada per 55 ciutats, amb col·laboradors locals i internacionals del pla institucional i organitzatiu dels sectors cultural, polític i social.
– Contribuir a la difusió dels resultats del projecte facilitant els contactes i la comunicació amb altres ciutats europees i organitzacions que estiguin interessades en reproduir el projecte ORPHEUS XXI.
– Facilitar la recerca d’oportunitats per a la difusió dels resultats (conferències o debats).
– Contribuir a l’avaluació del projecte.