Aquest “kit de reproduïbilitat” és el fruit de dos anys de posada en pràctica del projecte ORPHEUS XXI.

L’ajustament i la correcció del nostre concepte a cada fase del projecte ens han permès de definir un model reproduïble en diferents contexts. En mantenir les aliances estratègiques entre organitzacions dels sectors cultural, educatiu i social, el model d’ORPHEUS XXI pot ser replicat i adaptat a altres estils musicals o camps artístics (arts visuals, cinema, teatre, etc.), així com a altres sectors d’activitat (educació, integració social, ciutadania) i a qualsevol país que aculli refugiats. A continuació, trobareu tots els elements essencials i documentació tipus que us permetran de crear el vostre propi projecte ORPHEUS (convocatòries de sol·licituds, invitacions, programes, quaderns de participants, fotografies, etc.).

Fase 1

7 MESOS

Els associats obren una convocatòria a nivell europeu per a identificar músics refugiats. Els músics preseleccionats són convidats a participar en dos tallers de selecció i en un taller educatiu sobre el repertori, sota la supervisió de músics professionals i d’un director artístic.

Al final d’aquests tres grans tallers, se’n seleccionen vint per a integrar-los al projecte.

Fase 2

3 MESOS

Els músics professionals participen en un taller gran realitzat per músics professionals, amb l’objectiu de preparar-los per a la fase de transmissió a joves i infants.

Fase 3

12 MESOS

Els músics refugiats imparteixen les primeres classes en un centre cívic. A continuació, les classes s’intensifiquen: s’imparteixen a joves i infants de qualsevol nacionalitat de 9 a 25 anys, a escoles, instituts i estructures socials d’acollida de refugiats. També s’organitza un taller educatiu.

S’organitza una primera sèrie de concerts a escoles, associacions de refugiats i centres de membres de les xarxes culturals, així com una difusió dels resultats a grans ciutats europees. A l’estiu, diversos festivals de música acullen els primers concerts del Conjunt Intercultural.

Fase 4

SOSTENIBILITAT DEL PROJECTE

Els infants i joves que mostren les millors aptituds i una alta motivació participen en tallers sota la direcció d’un director artístic i de músics professionals, per a una gira europea que finalitzarà l’agost de 2018.

Totes les fases presentades aquí constitueixen un període de construcció. Una vegada completada la realització de totes les fases, el projecte Orpheus XXI tindrà continuïtat en el temps, mitjançant tallers i concerts organitzats per tots els associats sobre el terreny.